DİRİLİŞ MUŞTUSU

DİRİLİŞ MUŞTUSU

Fiyat: 80,00 TL
Bu kitap, 18 Ekim 1976 - 3 Ağustos 1978 tarihleri arasında Diriliş Pazartesi - Perşembe Günlüğü'nde Diriliş Muştusu başlığıyla ve yazarın imzasıyla yayınlanan yazılar ile Ekim 1979 - Eylül 1980 tarihleri arasında aylık Diriliş Dergisi'nde çıkan başyazılardan oluşmuştur.