GÜNDÖNÜMÜ

GÜNDÖNÜMÜ

Fiyat: 60,00 TL
Bu kitap, 6 Mayıs 1976 - 14 Ekim 1976 tarihleri arasında Diriliş Pazartesi - Perşembe Günlüğü'nde Gündönümü başlığıyla ve yazarın imzasıyla yayınlanan yazılarından oluşmuştur.